Oktatási feltételek

japan image

Egyéni

japan image

Fizetési feltételek

A havi díjat (ahány óra van abban a hónapban) egyösszegben kell fizetni, minden hónap elején. A fizetés átutalással történik, melyet a kiállított számla alapján a kézhez vételt követően kell rendezni. Az oktató Spanyolországba adózik, ezért a kiállított számla spanyol nyelvű és spanyol bankszámlára kell utalni.

Óra időpontja

A heti óra (órák) időpontja fix, nincs lehetőség az időpontok rendszeres változtatására.

korean image

Az oktatás eredményessége érdekében a folyamatos részvétel feltétlenül szükséges.

Hiányzás

Hiányzás esetén havi egy óra pótlására van lehetőség. Egyéb esetben a foglalkozások elvesznek, azok befizetett tandíjával együtt. Tandíj visszafizetésre nincs lehetőség és a következő havi díjba sem kerül beszámításra.

Ha az óra a tanár hibájából maradna el, akkor az elmaradt óra pótlásra kerül vagy az óra díja visszajár.

Óra lemondása

Tanuló (kiskorú esetén gondviselője) vállalja, hogy ha nem tud megjelenni az órán, akkor lehetőség szerint legalább 1 nappal előre jelzi azt írásban vagy telefonon a tanárának. Ellenkező esetben, nem garantált az óra pótlása.

korean image

Adatváltozás bejelentése

Tanuló (kiskorú esetén gondviselője) vállalja, hogy ha a számlázási és kapcsolattartási adatokban változás áll be, arról haladéktalanul írásbeli értesítést küld tanárának.

A fenti oktatási feltételeket a tanuló, vagy gondviselője tudomásul veszi és elfogadja.

korean image

Csoportos

japan image

Fizetési feltételek

A félév tandíját (ahány óra van abban a félévben) egyösszegben kell fizetni, minden szemeszter elején. A fizetés átutalással történik, melyet a kiállított számla alapján, a kézhez vételt követően kell rendezni. Az oktató Spanyolországba adózik, ezért a kiállított számla spanyol nyelvű és spanyol bankszámlára kell utalni.

Óra időpontja

A heti óra (órák) időpontja fix, nincs lehetőség az időpontok változtatására.

Hiányzás

Hiányzás esetén a csoportos órák pótlására nincs lehetőség. A szemeszter részét képező aktuális óradíj ez esetben elveszik. Tandíj visszafizetésre nincs lehetőség és a következő alkalommal fizetendő díjba sem kerül beszámításra.

Ha az óra a tanár hibájából maradna el, akkor az elmaradt óra pótlásra kerül vagy az óra díja visszajár.

Óra lemondása

Tanuló vállalja, hogy ha nem tud megjelenni az órán, akkor lehetőség szerint legalább 1 nappal előre jelzi azt írásban vagy telefonon a tanárnak.

Adatváltozás bejelentése

Tanuló (kiskorú esetén gondviselője) vállalja, hogy ha a számlázási és kapcsolattartási adatokban változás áll be, arról haladéktalanul írásbeli értesítést küld tanárának.

A fenti oktatási feltételeket a tanuló, vagy gondviselője tudomásul veszi és elfogadja.

japan image
korean image